Từ khóa

Ninh Thuan
Ảnh: Quang Huy

Bất ngờ Ninh Thuận

Gió như Phan, nắng như Rang', người ta đã nói về vùng đất Ninh Thuận - Phan Rang như thế. Nhưng đâu phải chỉ có nắng...
0 Bình luận
Xem thêm