Từ khóa

Ninh Thuan
Ảnh: Quang Huy

Bất ngờ Ninh Thuận

Gió như Phan, nắng như Rang', người ta đã nói về vùng đất Ninh Thuận - Phan Rang như thế. Nhưng đâu phải chỉ có nắng...
0 Bình luận
Vườn nho sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP của ông Tiệp - Ảnh: Thiện Nhân

Liên kết làm nho sạch

Nông dân trồng nho Ninh Thuận đang thực hiện thành công mô hình liên kết giữa doanh nghiệp - nông dân, tạo...
0 Bình luận
Xem thêm