Nhằm cung cấp bài hát mới, định hướng thẩm mỹ cho đối tượng thanh thiếu niên trong cả nước bằng những ca khúc có giá trị nghệ thuật phù hợp với sự phát triển chung của xã hội, Hội m nhạc và Trung tâm Văn hóa TP.HCM được sự tài trợ bởi Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc tuổi hồng (lứa tuổi từ 13 đến 19 tuổi), cho các nhạc sĩ chuyên và không chuyên khắp trong cả nước và kiều bào ở nước ngoài.

Mỗi tác giả có thể gửi tối đa 3 bài (mỗi bài photo thành 7 bản, có đủ phần nhạc, phần lời, tên tuổi, nghệ danh, địa chỉ liên lạc…), kèm theo đĩa demo ca khúc, theo địa chỉ: Phòng Văn nghệ quần chúng - Trung tâm Văn hóa TP.HCM số 97 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM hoặc e-mail: phongvnqc@gmail.com, ĐT: 0839.252954.

Hạn chót nộp bài: ngày 5.8.2011. Tổng kết và trao giải ngày 3.9.2011. 

H.Đ.N

 

Bình luận