Mỗi tác giả có thể gửi tối đa 3 bài (mỗi bài photo thành 7 bản, có đủ phần nhạc, phần lời, tên tuổi, nghệ danh, địa chỉ liên lạc…), kèm theo đĩa demo ca khúc, theo địa chỉ: Phòng Văn nghệ quần chúng - Trung tâm Văn hóa TP.HCM số 97 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM hoặc e-mail: phongvnqc@gmail.com, ĐT: 0839.252954.

Hạn chót nộp bài: ngày 5.8.2011. Tổng kết và trao giải ngày 3.9.2011. 

H.Đ.N

 

Bình luận