Từ khóa

ban ve
Bàn về 'Đêm núm sen'

Bàn về 'Đêm núm sen'

Trần Dần (1926 - 1997) đã hoàn thành tiểu thuyết Đêm núm sen (ảnh) vào năm 1961. Sau hơn 50 năm,...
0 Bình luận
Xem thêm