Nay với đoạn phim Anh hùng bàn phím, Vlogger này tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi có những nhận xét về hiện trạng giới trẻ hùa nhau “ném đá” người khác.

Có thể xem tại: http://youtu.be/G8dzIbzx3G4

N.T.N

Bình luận