Đầu tiên, bạn hãy mở bảng tính có các tiêu đề cần lặp lại và vào menu File, chọn Page Setup, chọn thẻ Sheet. Kế tiếp, tại hộp Rows to repeat at top, bấm vào nút có dấu mũi tên màu đỏ ở bên phải hộp, sau đó đánh khối dòng chứa tiêu đề cần lặp lại trong bảng tính (nếu tiêu đề có nhiều dòng thì bạn hãy đánh khối tất cả các dòng đó), bạn sẽ thấy địa chỉ của các dòng tiêu đề sẽ được tự động lưu vào hộp, bấm lại nút có dấu mũi tên và cuối cùng bấm OK là xong.

Nguyễn Hữu Đức

Bạn đọc phản hồi (2 nhận xét)

namvietdateh

Cái người ta cần là lặp lại tiêu đề cột

Lan Huong

chào bạn! cho mình hỏi mình muốn huỷ lặp lại dòng tiêu đề trong bảng biểu thì phải làm sao?

Bình luận