Từ khóa

dat dai
Khu đất của Công ty Colas hiện đang cho một công ty khác thuê lại /// Ảnh: Đình Sơn

'Chảy máu' đất công

Ngày 8.6, tại buổi giám sát của Ban Kinh tế ngân sách, HĐND TP.HCM về việc sử dụng đất công trên...
0 Bình luận
Xem thêm