Từ khóa

doanh thu
Doanh thu gà được nuôi hữu cơ (organic) của Mỹ trong năm 2016 đạt 750 triệu USD /// Reuters

Không chỉ là xu hướng

Ngày 22.9, Bloomberg dẫn thông tin từ Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết doanh thu gà được nuôi hữu cơ (organic) của...
0 Bình luận
Xem thêm