Từ khóa

doc lap
Thông báo sự cố được đăng tải trên trang web Office 365 Service Health  /// Ảnh chụp màn hình

Outlook.com gặp sự cố

Một vấn đề được cho là đang ảnh hưởng đến người dùng Outlook.com trên cả dịch vụ độc lập...
0 Bình luận
Đại đa số người Kurd ở Iraq muốn có được nhà nước độc lập riêng /// AFP

Tận dụng thời thế

Nghị viện của chính quyền tự trị người Kurd ở miền bắc Iraq đã thông qua bộ luật cần thiết cuối...
0 Bình luận
Xem thêm