* Vợ chồng tôi chuẩn bị ra tòa ly hôn, về quan hệ vợ chồng và con chung các bên đã thỏa thuận được. Rắc rối là có tranh chấp về việc phân chia tài sản chung.

Tài sản chung của vợ chồng tôi là nhà đất, có ở nhiều địa phương như: Đồng Nai, Đồng Tháp, Long An, trong khi vợ chồng tôi cư trú tại một huyện ở Long An. Tôi có đến tòa hỏi thủ tục ly hôn, nhưng tòa án bảo tôi chỉ giải quyết vấn đề hôn nhân, con cái và tài sản tại Long An mà thôi, còn ở các tỉnh khác thì tôi phải liên hệ với tòa án địa phương nơi có bất động sản. Tôi muốn biết điều đó có đúng không, pháp luật quy định về vấn đề này thế nào? (An Hạ, Long An)

- Theo Điều 33 và Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2005, thì thẩm quyền giải quyết vụ ly hôn thuộc tòa án nhân dân cấp huyện nơi bị đơn cư trú, làm việc. Như vậy, nếu đương sự có nơi cư trú tại huyện nào thì thẩm quyền giải quyết vụ kiện ly hôn sẽ là tòa án nhân dân huyện đó, không phân biệt là tài sản ở đâu. Bởi vì đây là vụ kiện ly hôn, mà trong vụ ly hôn thì quan hệ pháp luật chính là quan hệ hôn nhân, chứ không phải là quan hệ về tài sản. Nên khi tòa án giải quyết vụ ly hôn mà đương sự có yêu cầu giải quyết tranh chấp về tài sản, dù tài sản đó có ở nhiều địa phương khác nhau, thì nguyên tắc tòa án vẫn phải thụ lý giải quyết luôn trong cùng một vụ án, trừ trường hợp đương sự không yêu cầu hoặc chủ động rút yêu cầu về phần tài sản để giải quyết bằng vụ kiện khác về sau.

Dĩ nhiên, trong vụ kiện mà có nhiều tài sản tranh chấp và những tài sản này ở rải rác nhiều địa phương khác nhau, thì việc giải quyết có phần khó khăn cho tòa án. Tuy nhiên theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, thì trong quá trình giải quyết, tòa án có thể ra quyết định ủy thác để tòa án khác hoặc cơ quan có thẩm quyền nơi có tài sản tranh chấp, để thẩm định tại chỗ, định giá tài sản hoặc các biện pháp khác để thu thập chứng cứ, xác minh các tình tiết của vụ án..., nên vẫn có đủ căn cứ để “phân xử” việc chia tài sản theo quy định của pháp luật.

Luật sư Huỳnh Minh Vũ

Bình luận