Vợ chồng tôi cùng làm đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và đã nộp cho tòa án, hiện tòa vẫn chưa thụ lý. Tuy nhiên, bây giờ tôi phải đi công tác xa với thời gian dài, vậy có cách nào để tòa án xử lý gấp hoặc giải quyết vắng mặt tôi được không? (thanhdien…@...)

Vợ chồng tôi cùng làm đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và đã nộp cho tòa án, hiện tòa vẫn chưa thụ lý. Tuy nhiên, bây giờ tôi phải đi công tác xa với thời gian dài, vậy có cách nào để tòa án xử lý gấp hoặc giải quyết vắng mặt tôi được không? (thanhdien…@...)

Trường hợp trên bạn có thể thực hiện theo một trong hai cách như sau:

1. Bạn có thể làm đơn cứu xét gửi Chánh án tòa án nơi đã nhận đơn ly hôn, kèm đơn là các giấy tờ, bằng chứng chứng minh rằng bạn có lý do chính đáng. Và đề nghị tòa án xem xét sớm trả lời kết quả xử lý đơn. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì có thể thụ lý, phân công sớm cho thẩm phán giải quyết.

2. Trường hợp thời gian không cho phép hoặc biện pháp nói trên không thể thực hiện được, bạn có thể làm đơn yêu cầu đề nghị giải quyết việc dân sự không có sự tham gia của bạn. Về nội dung đơn, bạn phải trình bày rõ các mối quan hệ hôn nhân, con chung và vấn đề tài sản chung; trình bày rõ nguyện vọng yêu cầu của mình về các quan hệ nói trên; ngoài ra phải nói rõ lý do vắng mặt, không thể đến tòa… và đề nghị tòa án giải quyết việc ly hôn vắng mặt bạn.

Luật sư Huỳnh Minh Vũ

>> Khiếu nại xử ly hôn vắng mặt
>> Lưu cư khi ly hôn
>> Ly hôn khi còn trẻ dễ rắc rối về sức khỏe
>> Ly hôn vì của hồi môn

Bình luận