Dự án sẽ nâng cấp 28,6 km chiều dài kênh đạt tiêu chuẩn kênh cấp 2; chiều sâu đáy đạt 3,1m; chiều ngang kênh rộng 55 m. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 thực hiện từ nay đến năm 2015 với kinh phí 786 tỉ đồng; giai đoạn 2 từ năm 2015 - 2017 với kinh phí 1.476 tỉ đồng.

An Lạc

Bình luận