UBND TP.Đà Nẵng đã có công văn 7001/ UBND-VX gửi giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng và giám đốc Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, yêu cầu khẩn trương kiểm tra thông tin Thanh Niên đã nêu trong bài Nhiêu khê bảo hiểm y tế, có biện pháp xử lý, chấn chỉnh nhằm chấm dứt tình trạng này.

Sau khi Báo Thanh Niên ngày 3.11 đăng bài Nhiêu khê bảo hiểm y tế, ông Nguyễn Xuân Anh - Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có công văn 7001/ UBND-VX gửi giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng và giám đốc Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, yêu cầu khẩn trương kiểm tra thông tin Thanh Niên đã nêu trong bài báo, có biện pháp xử lý, chấn chỉnh nhằm chấm dứt tình trạng này.

Đồng thời, đề nghị giám đốc Sở Y tế khẩn trương triển khai thực hiện Công văn số 6577/UBND-VX ngày 20.10.2011 của UBND thành phố về việc: tăng cường thực hiện y đức và có biện pháp chung cho toàn ngành y tế thành phố, đặc biệt là các cơ sở khám chữa bệnh chấm dứt tình trạng thiếu y đức trong tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân.

Được biết, Bệnh viện Mắt Đà Nẵng đã tìm hiểu và xử lý kỷ luật 3 nhân viên thuộc bộ phận thu viện phí, tiếp nhận bệnh nhân bảo hiểm y tế. 3 nhân viên này đều bị cắt thi đua 1 năm, phạt tiền 1,5 triệu đồng/người. Riêng nhân viên thu viện phí bị điều chuyển sang bộ phận khác. Đồng thời, ngay tại khu vực tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân, Bệnh viện Mắt Đà Nẵng đã cho lắp đặt bảng hướng dẫn, ghi rõ trình tự, thủ tục và những giấy tờ cần thiết khi đến khám bảo hiểm y tế tại bệnh viện này.

Diệu Hiền

Bình luận