Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, toàn tỉnh này hiện có 27 công ty xuất khẩu rau, hoa các loại và cây giống.

Cụ thể, có 7 công ty xuất khẩu hoa cắt cành các loại; 4 công ty xuất khẩu rau, củ cấp đông; 2 công ty xuất khẩu rau, củ sấy khô;  1 công ty xuất khẩu chanh dây đã qua chế biến; 1 công ty xuất khẩu cây giống cấy mô và 12 công ty xuất khẩu rau quả tươi không qua chế biến. Năm 2012, lượng rau xuất khẩu gần 11.000 tấn, hoa tươi xuất khẩu gần 197 triệu cành, kim ngạch đạt hơn 37 triệu USD.

Lâm Đồng: Xuất khẩu rau, hoa đạt hơn 37 triệu USD
Đóng gói đậu Hà Lan xuất khẩu tại Lâm Đồng

Tin, ảnh: Lâm Viên

Bình luận