Đặc biệt, cặp bưởi song sinh (chùm 2 quả) có giá ít nhất 1,2 triệu đồng; cặp tam tài (chùm 3 quả) có giá 4-5 triệu đồng; cặp tứ quý (chùm 4 quả) có giá 10-12 triệu đồng. Được biết đây là năm đầu tiên nông dân ở trồng bưởi ở Tân Triều thử nghiệm và lai tạo hình thành công loại bưởi này.

Lê Lâm

Bình luận