Sau khi kiểm tra quy trình chăn nuôi bò sữa của Công ty cổ phần Sữa Đà Lạt (Dalat Milk), đóng tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3 (thuộc Bộ NN-PTNT) đã cấp chứng nhận VietGAHP cho trang trại chăn nuôi 500 con bò sữa này.

Đây là trang trại chăn nuôi đầu tiên ở tỉnh Lâm Đồng được chứng nhận thực hành chăn nuôi theo VietGAHP.

Lâm Viên

Bình luận