UBND tỉnh Quảng Ngãi đã làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh này để thông qua dự án thành lập khu bảo tồn biển Lý Sơn. 

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh này để thông qua dự án thành lập khu bảo tồn biển Lý Sơn. Theo đó, việc thiết lập, quản lý khu bảo tồn biển Lý Sơn nhất thiết phải có sự tham gia của cộng đồng dân cư trong vùng dự án để họ nâng cao nhận thức bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo.

Dự án khu bảo tồn biển Lý Sơn do Sở NN-PTNT Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí thực hiện từ năm 2015-2020 là 36 tỉ đồng.Theo quy hoạch chi tiết đã được Tổng cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT) nghiệm thu, khu bảo tồn biển Lý Sơn có tổng diện tích gần 8.000 ha, gồm 3 vùng chức năng: vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng phục hồi sinh thái và vùng phát triển.
Mục tiêu của dự án là duy trì, bảo vệ tài nguyên biển và đa dạng sinh học, bảo vệ nơi quần cư của các loài sinh vật, phát triển kinh tế và du lịch sinh thái, quản lý và sử dụng bền vững nguồn lợi hải sản. Khu bảo tồn biển Lý Sơn là một trong 16 khu bảo tồn biển VN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hiển Cừ

Bình luận