Nhiều năm nay, du khách tham quan thắng cảnh quốc gia núi Đá Bia (Thạch Bi Sơn, H.Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) hết sức bất bình trước tình trạng vẽ, “đề thơ” bậy quanh khối đá trên đỉnh núi.

Đây được xem là ngọn núi thiêng của đất Phú Yên, gắn với nhiều truyền thuyết độc đáo. Trong đó có thuyết: năm 1471, vua Lê Thánh Tông đã tự tay đề thơ lên khối đá này. Tuy nhiên, chữ vua đâu không thấy, chỉ thấy chữ... viết bậy khắp nơi và rác rưởi giăng đầy (ảnh); trong khi ngày 27.3 tới đây sẽ diễn ra giải leo núi quốc tế chinh phục đỉnh Đá Bia.

Rác trên Thạch Bi Sơn - ảnh 1

Tin, ảnh: Hùng Phiên

Bình luận