Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên, Hộp thư 674 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 2552 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 23.12.2013. Trong bài giải vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại.

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 2552 mức độ Rất khó 1 

Danh sách 20 bạn đọc có lời giải Sudoku kỳ 2552 chính xác và sớm nhất sẽ được đăng trên Báo Thanh Niên số 362 ra ngày 29.12.2013.

Quy luật:

 Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 2552 mức độ Rất khó 2

Điền vào các ô còn trống sao cho mỗi hàng, mỗi cột và mỗi miền đều chứa 9 con số (không lặp lại) từ 1 đến 9.

Giải đáp ô số kỳ 2545

Danh sách 20 bạn đọc có lời giải Sudoku kỳ 2545 chính xác và sớm nhất (không có giải thưởng): 1.Lê Phước Bốn (Đà Nẵng) - 2.Nguyễn Phổ (Đà Nẵng) - 3.Lê Nhật Tân (Hải Phòng) - 4.Lê Tất Thịnh (Phan Thiết) - 5.Nguyễn Duy Hoài Dương (Phan Thiết) - 6.Võ Kim Dõng (TP.HCM) - 7.Huỳnh Kim Nho (Cần Thơ) - 8.Trương Công Hùng (TP.HCM) - 9.Nguyễn Văn Thuật (Cần Thơ) - 10.Nguyễn Văn Quýnh (TP.HCM) - 11.Nguyễn Tấn Huỳnh (Đồng Nai) - 12.Nguyễn Công Dân (Đồng Nai) - 13.Diệp Thành (Phan Rang) - 14.Võ Viết Hảo (TP.HCM) - 15.Đỗ Đình Gia Hưng (TP.HCM) - 16.Nguyễn Trung Nhân (Đồng Tháp) - 17.Tôn Nữ Minh An (TP.HCM) - 18.Trần Văn Chánh (Bình Dương) - 19.Huỳnh Trọng Nghĩa (Đồng Nai) - 20.Trịnh Quốc Đạt (Cần Thơ).

Bình luận