Tôi có người dì ruột mất vào năm 2003, không có di chúc, dì không có chồng con. Trên giấy chứng nhận đất nông nghiệp của dì có ghi đất cấp cho hộ gia đình và ghi rõ họ và tên của dì tôi. Trước khi chết dì có bảo lãnh cho tôi, con tôi nhập hộ khẩu vào địa chỉ nhà của dì, nên trong sổ hộ khẩu có ghi tên 3 thành viên. Xin hỏi tôi và con của tôi, có được hưởng thừa kế tài sản của dì không? (thuytrang...@...)

Điều 108, Bộ luật Dân sự quy định: “Tài sản chung của hộ gia đình gồm quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, rừng trồng của hộ gia đình, tài sản cho các thành viên đóng góp, cùng nhau tạo lập nên hoặc được tặng cho chung, được thừa kế chung và các tài sản khác mà các thành viên thỏa thuận là tài sản chung của hộ”.

Theo đó, nếu tài sản nói trên là của người dì (do dì nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho…) mà không có sự đóng góp của chị và con chị, không có yếu tố cùng tạo lập hoặc được tặng cho chung, được thừa kế chung, thì những tài sản này thuộc sở hữu cá nhân của dì, chị và con chị có tên trong sổ hộ khẩu được xem như là người ở nhờ, chỉ có quyền cư trú chứ không có quyền sở hữu chung về tài sản.

Theo điều 735 của bộ luật này, nếu trong hộ gia đình có thành viên chết thì quyền sử dụng đất của thành viên đó được để lại cho những người thừa kế theo quy định của pháp luật. Trường hợp trên, nếu người dì không chồng, không con và cha mẹ của dì nếu đã chết trước dì, thì những người thừa kế hàng thứ hai là các anh, chị, em của dì được hưởng di sản. Nếu hàng thừa kế thứ nhất và thứ hai không còn ai thì chị và các cháu khác của dì sẽ được hưởng di sản thừa kế theo luật định (hàng thứ ba).

Luật sư Huỳnh Minh Vũ

Bình luận