Sự kiện

Đường sắt lạc hậu
Đường sắt lạc hậu

Đường sắt lạc hậu

0 Bình luận
Vẫn sử dụng mạng tuyến với nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật từ thời Pháp thuộc, ngành đường sắt Việt Nam đang ngày càng tụt hậu.