Từ khóa

eximbank

Sắp xếp theo:

USD tiếp tục giảm

USD tiếp tục giảm

Ngày 4.1, giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm thêm 20 - 35 đồng so với ngày 3.1. Giá mua - bán tại...
0 Bình luận
Giá USD tăng mạnh

Giá USD tăng mạnh

Ngày 16.11, các ngân hàng thương mại tăng mạnh giá USD từ 30 - 40 đồng/USD so với ngày 15.11, giá mua - giá...
0 Bình luận
USD tăng giá

USD tăng giá

Ngày 14.11, các ngân hàng thương mại tăng giá USD thêm 10 -15 đồng/USD. Giá mua - giá bán tại Eximbank lên 22.295...
0 Bình luận
Giá USD đột ngột tăng

Giá USD đột ngột tăng

Ngày 24.10, giá USD tại các ngân hàng thương mại đột ngột tăng 10 - 20 đồng/USD, giá mua - giá bán USD tại Eximbank lên 22.280...
0 Bình luận
Xem thêm