Hội đồng giải thưởng Loa Thành công bố kết quả giải thưởng Loa Thành năm 2012. Đây là giải thưởng dành cho các đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên các ngành kỹ thuật do Tổng hội Xây dựng Việt Nam - Hội Kiến trúc sư; Bộ Xây dựng và T.Ư Đoàn phối hợp tổ chức.

Hội đồng đã chọn được 41 đồ án để trao giải chính thức trong tổng số 119 đồ án của 17 trường ĐH gửi đến dự thi. Theo đánh giá của hội đồng chấm giải, 4 giải nhất năm nay đã đạt điểm tối đa ở các tiêu chí, nhất là hai tiêu chí về tính tổng hợp, tính sáng tạo và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Vũ Thơ

Bình luận