Có 79 cụm thi trên địa bàn thành phố, trong đó có 17 cụm thi riêng lẻ là những trường thuộc địa bàn ngoại thành vì nếu ghép nhiều trường thì học sinh phải đi lại quá xa.

T.Nguyễn

Bình luận