Phía Nam Trường ĐH Quốc tế TP.HCM thông báo điểm chuẩn NV2 như sau: công nghệ thông tin: 14,5; khoa học máy tính: 14,5; điện tử viễn thông: 14,5; kỹ thuật y sinh: 18 (A) và 17,5 (B); công nghệ sinh học: 14,5 (A) và 15,5 (B, D1); quản lý và phát triển nguồn lợi thủy sản: 14,5 (A, B) và 15,5 (D1); công nghệ thực phẩm: 16,5 (A) và 17,5 (B, D1); kỹ thuật hệ thống công nghiệp: 15,5; kỹ thuật xây dựng: 14,5. Chương trình liên kết với các trường ĐH nước ngoài điểm chuẩn NV2 bằng với điểm sàn.

Trường ĐH Hoa Sen cũng công bố điểm chuẩn NV2, cụ thể các ngành bậc ĐH: toán ứng dụng: 18 (môn toán nhân hệ số 2); thiết kế thời trang: 18 (vẽ trang trí màu hệ số 2); thiết kế đồ họa: 18 (vẽ trang trí màu hoặc hình họa mỹ thuật hệ số 2); quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng: 17; quản trị nhân lực, marketing, kế toán, quản trị khách sạn, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống: 16; công nghệ thông tin, truyền thông và mạng máy tính: 14; công nghệ kỹ thuật môi trường (A: 13, B: 14); hệ thống thông tin quản lý: 13. Bậc CĐ: tiếng Anh: 15 (Anh văn hệ số 2); quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế: 13; kế toán, quản trị khách sạn, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống: 12; công nghệ thông tin, truyền thông và mạng máy tính, quản trị văn phòng: 11.

Trường CĐ Kinh tế đối ngoại: Đối với thí sinh thi ĐH: kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh, hệ thống thông tin quản lý, kế toán, tài chính ngân hàng, tiếng Anh: 14. Đối với thí sinh dự thi CĐ (chung cho tất cả các ngành): khối A: 23,5; khối D1: 20,5.

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học, điểm chuẩn NV2 bậc ĐH: ngôn ngữ Anh: 17,5; quan hệ quốc tế: 17; quản trị kinh doanh quốc tế: 16,5; công nghệ thông tin, quản trị du lịch - khách sạn, Trung Quốc học, Nhật Bản học, Hàn Quốc học: 13. Bậc CĐ: tiếng Anh: 12,5; công nghệ thông tin: 12.

Phía Bắc

Trường ĐH Hàng hải điểm trúng tuyển vào NV2 đối với thí sinh khu vực 3 như sau: Khai thác máy tàu biển; điện tự động tàu thủy; điện tử viễn thông; máy tàu thủy; đóng tàu: 13; công nghệ thông tin: 14,5.

Trường ĐH dân lập Phương Đông điểm trúng tuyển NV2 bậc ĐH: công nghệ thông tin, công nghệ điện tử viễn thông (A, D1): 13, kiến trúc (V): 22 (môn vẽ >= 5, hệ số 2); kỹ thuật công trình xây dựng, công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử, công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, kinh tế xây dựng: 13; công nghệ sinh học, công nghệ kỹ thuật môi trường (A: 13, B: 14); quản trị doanh nghiệp: 13; quản trị du lịch, quản trị văn phòng (A, D: 13, C: 14); tài chính ngân hàng, kế toán: 13; ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Nhật: 13. Bậc CĐ: công nghệ thông tin: 10; quản trị kinh doanh (chuyên ngành quản trị du lịch) (A, D: 10, C: 11); kế toán: 10; công nghệ kỹ thuật xây dựng: 10.

Hà Ánh - Đăng Nguyên - Mỹ Quyên - Vũ Thơ

Bình luận