Trường ĐH Hoa Sen cũng công bố điểm chuẩn NV2, cụ thể các ngành bậc ĐH: toán ứng dụng: 18 (môn toán nhân hệ số 2); thiết kế thời trang: 18 (vẽ trang trí màu hệ số 2); thiết kế đồ họa: 18 (vẽ trang trí màu hoặc hình họa mỹ thuật hệ số 2); quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng: 17; quản trị nhân lực, marketing, kế toán, quản trị khách sạn, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống: 16; công nghệ thông tin, truyền thông và mạng máy tính: 14; công nghệ kỹ thuật môi trường (A: 13, B: 14); hệ thống thông tin quản lý: 13. Bậc CĐ: tiếng Anh: 15 (Anh văn hệ số 2); quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế: 13; kế toán, quản trị khách sạn, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống: 12; công nghệ thông tin, truyền thông và mạng máy tính, quản trị văn phòng: 11.

Trường CĐ Kinh tế đối ngoại: Đối với thí sinh thi ĐH: kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh, hệ thống thông tin quản lý, kế toán, tài chính ngân hàng, tiếng Anh: 14. Đối với thí sinh dự thi CĐ (chung cho tất cả các ngành): khối A: 23,5; khối D1: 20,5.

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học, điểm chuẩn NV2 bậc ĐH: ngôn ngữ Anh: 17,5; quan hệ quốc tế: 17; quản trị kinh doanh quốc tế: 16,5; công nghệ thông tin, quản trị du lịch - khách sạn, Trung Quốc học, Nhật Bản học, Hàn Quốc học: 13. Bậc CĐ: tiếng Anh: 12,5; công nghệ thông tin: 12.

Phía Bắc

Trường ĐH Hàng hải điểm trúng tuyển vào NV2 đối với thí sinh khu vực 3 như sau: Khai thác máy tàu biển; điện tự động tàu thủy; điện tử viễn thông; máy tàu thủy; đóng tàu: 13; công nghệ thông tin: 14,5.

Trường ĐH dân lập Phương Đông điểm trúng tuyển NV2 bậc ĐH: công nghệ thông tin, công nghệ điện tử viễn thông (A, D1): 13, kiến trúc (V): 22 (môn vẽ >= 5, hệ số 2); kỹ thuật công trình xây dựng, công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử, công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, kinh tế xây dựng: 13; công nghệ sinh học, công nghệ kỹ thuật môi trường (A: 13, B: 14); quản trị doanh nghiệp: 13; quản trị du lịch, quản trị văn phòng (A, D: 13, C: 14); tài chính ngân hàng, kế toán: 13; ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Nhật: 13. Bậc CĐ: công nghệ thông tin: 10; quản trị kinh doanh (chuyên ngành quản trị du lịch) (A, D: 10, C: 11); kế toán: 10; công nghệ kỹ thuật xây dựng: 10.

Hà Ánh - Đăng Nguyên - Mỹ Quyên - Vũ Thơ

Bình luận