Trường ĐH Sài Gòn: Dự kiến chỉ tiêu (CT) bậc ĐH gồm: Công nghệ thông tin: 150; Khoa học môi trường: 100; Kế toán: 450; Quản trị kinh doanh: 450; Tài chính - Ngân hàng: 480; Luật (gồm các chuyên ngành: Luật hành chính, Luật thương mại, Luật kinh doanh): 450; Việt Nam học (Văn hóa - Du lịch): 100; Khoa học thư viện: 100; Ngôn ngữ Anh (Thương mại - Du lịch): 150; Sư phạm (SP) Toán học: 60.

SP Vật lý: 30; SP Hóa học: 30; SP Sinh học: 30; SP Ngữ văn: 60; SP Lịch sử: 30; SP Địa lý: 30; Giáo dục chính trị: 30; SP Tiếng Anh: 30; Thanh nhạc: 20; SP m nhạc: 60; SP Mỹ thuật: 60; Giáo dục tiểu học: 200; Giáo dục mầm non: 50; Quản lý giáo dục: 50. Bậc CĐ gồm: Công nghệ thông tin: 100; Kế toán: 350; Quản trị kinh doanh: 300; Công nghệ kỹ thuật môi trường: 120; Việt Nam học (Văn hóa - Du lịch): 150; Quản trị văn phòng: 120; Thư ký văn phòng: 50; Tiếng Anh (Thương mại - Du lịch): 150; Khoa học thư viện: 50; Lưu trữ học: 50; SP Toán học: 60; SP Vật lý: 40; SP Hóa học: 40; SP Kỹ thuật công nghiệp: 90; SP Sinh học: 40; SP Kỹ thuật nông nghiệp: 90; SP Kinh tế gia đình: 90; SP Ngữ văn: 60; SP Lịch sử: 40; SP Địa lý: 40; SP Tiếng Anh: 70; Giáo dục tiểu học: 350; Giáo dục mầm non: 350. 

Trường CĐ SP Thừa Thiên-Huế:  Có 1.335 CT hệ chính quy cho các ngành đào tạo hệ SP và ngoài SP. Các ngành đào tạo SP chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thừa Thiên- Huế, CT cụ thể: Mỹ thuật: 35; Giáo dục thể chất: 50; Giáo dục mầm non: 100; Vật lý: 40; Sinh học: 40; Địa lý: 50; Giáo dục tiểu học: 100; Tiếng Anh: 50.

Các ngành đào tạo ngoài SP tuyển sinh trong cả nước, CT cụ thể: Kế toán: 60; Tài chính - Ngân hàng: 60; Tin học ứng dụng: 50; Quản trị kinh doanh: 60; Quản lý đất đai: 50; Công nghệ thiết bị trường học: 50; Khoa học thư viện: 60; Việt Nam học: 60; Quản trị văn phòng: 50; Thư ký văn phòng: 50; Quản lý văn hóa: 50; Công tác xã hội: 50; Tiếng Nhật: 60; Tiếng Anh: 60; Thiết kế đồ họa: 50; Thiết kế thời trang: 50.

Hà Ánh - Minh Phương

Bình luận