Tỉnh đoàn An Giang triển khai chương trình cấp học bổng y tế Nguyễn Văn Hưởng và học bổng khoa học kỹ thuật cho sinh viên của tỉnh học ngành y, dược, thủy sản, môi trường và các khoa học kỹ thuật tại các trường phía nam.

Bình luận