Chiều 14.5, Bộ GD-ĐT đã công bố đề thi tham khảo môn tiếng Anh kỳ thi THPT quốc gia 2017.
Công bố đề thi tham khảo môn tiếng Anh kỳ thi THPT quốc gia 2017  - ảnh 1
Công bố đề thi tham khảo môn tiếng Anh kỳ thi THPT quốc gia 2017  - ảnh 2
Công bố đề thi tham khảo môn tiếng Anh kỳ thi THPT quốc gia 2017  - ảnh 3
Công bố đề thi tham khảo môn tiếng Anh kỳ thi THPT quốc gia 2017  - ảnh 4
Công bố đề thi tham khảo môn tiếng Anh kỳ thi THPT quốc gia 2017  - ảnh 5
Công bố đề thi tham khảo môn tiếng Anh kỳ thi THPT quốc gia 2017  - ảnh 6

Bình luận