UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo Tỉnh đoàn khảo sát, lập danh sách để đào tạo nghề cạo mủ cao su cho thanh niên người dân tộc thiểu số có nhu cầu làm công nhân cao su. Được biết, toàn tỉnh có khoảng 4.000 thanh niên người dân tộc thiểu số trong độ tuổi lao động.

Trong khi đó, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát, thống kê danh sách sinh viên người dân tộc thiểu số tại chỗ đã tốt nghiệp CĐ, ĐH nhưng chưa có việc làm, xây dựng kế hoạch phân bổ biên chế để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới. Qua thống kê sơ bộ, có khoảng 60 sinh viên người dân tộc thiểu số tại chỗ ở Đắk Lắk đã tốt nghiệp từ CĐ trở lên trong các năm học vừa qua nhưng chưa có việc làm. Những người này sẽ được tuyển dụng theo ngành nghề đào tạo sau khi các sở, ngành tiến hành khảo sát, xây dựng phương án sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ trong thời gian tới.

T.N.Quyền - Lê Thanh

Bình luận