Các giáo viên trải qua 2 vòng thi lý thuyết và thực hành. Hội thi kéo dài đến ngày 12.10 để chọn ra những giáo viên dạy giỏi nhất, chuẩn bị tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học toàn quốc tại Đà Nẵng vào tháng 11.

Diệu Hiền

Bình luận