Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày với lần lượt các môn thi Ngữ văn, Ngoại ngữ, Toán và môn chuyên. Thanh Niên Online liên tục cập nhật gợi ý giải đề thi các môn này để bạn đọc theo dõi.

Gợi ý giải đề thi các môn thi tại TP.HCM

* Gợi ý giải đề thi môn Ngữ văn

* Gợi ý giải đề thi môn Ngoại ngữ

* Gợi ý giải đề thi môn Toán

Gợi ý giải đề thi các môn thi tại Đà Nẵng

* Gợi ý giải đề thi môn Ngữ văn

* Gợi ý giải đề thi môn Ngoại ngữ

* Gợi ý giải đề thi môn Toán 

Gợi ý giải đề thi các môn thi tại Hà Nội

* Gợi ý giải đề thi môn Ngữ văn

* Gợi ý giải đề thi môn Toán

Thanh Niên Online

Gợi ý giải đề thi tuyển sinh lớp 10 - ảnh 1

Bình luận