Đối tượng dự thi là cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên cả nước; người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài; người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

Nhận bài thi từ ngày 1.11 đến 25.11.2012 (tính theo dấu bưu điện). Nơi nhận bài dự thi: Văn phòng các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn, 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bài thi sử dụng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy rõ ràng, nếu gửi qua đường bưu điện ngoài phong bì ghi rõ: Bài dự thi tìm hiểu “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Xem chi tiết câu hỏi cuộc thi và giải thưởng tại www.thanhnien.com.vn.

Đăng Trình

Bình luận