Mang tiêu chí "chọn lọc hơn - chất lượng hơn - hiệu quả hơn", các khóa học diễn ra tại TP.HCM, Đồng Nai, Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu)… với sự hỗ trợ, phối hợp của nhiều đơn vị quân đội.

Nguyễn Như

Bình luận