Trong đó, các lớp 10 không chuyên có điểm chuẩn là 7,1. Điểm chuẩn của các lớp chuyên cụ thể là: chuyên Toán (7,46 điểm), chuyên Tin học (6,1 điểm), chuyên Lý (6,28 điểm), chuyên Hóa (6,7 điểm), chuyên Sinh (6,02 điểm), chuyên Anh (7,02 điểm), chuyên Văn (6,2 điểm).

Học sinh được tuyển phải có điểm xét tuyển đạt từ điểm chuẩn trở lên. Ngoài ra, cần đáp ứng thêm yêu cầu đối với lớp chuyên là không có bài thi nào điểm dưới 4,0, điểm môn chuyên không dưới 6,0. Và đối với lớp không chuyên là không có bài thi nào điểm dưới 2,0.

Cẩm Thúy

Kết quả thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu - ảnh 1

Bình luận