(TNO) Ngày 20.4, Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) các tỉnh Quảng Nam, Quảng Bình, Đắk Lắk và Kiên Giang đã chính thức công bố phương án bố trí cụm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009.

Quảng Nam

1. Cụm trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ gồm 2.550 thí sinh (TS) các trường THPT: Huỳnh Ngọc Huệ, bán công Đại Lộc, Chu Văn An, Đỗ Đăng Tuyển với 6 Hội đồng thi: THPT Huỳnh Ngọc Huệ, THPT bán công Đại Lộc, THCS Trần Phú, THCS Nguyễn Trãi, THCS Trần Hưng Đạo, THCS Nguyễn Du (H.Đại Lộc).

2. Cụm trường THPT Nguyễn Duy Hiệu gồm 2.070 TS các trường THPT: Nguyễn Duy Hiệu, Hoàng Diệu, bán công Nguyễn Khuyến, Phạm Phú Thứ tại 5 Hội đồng thi: THPT Nguyễn Duy Hiệu, THPT Hoàng Diệu, THPT bán công Nguyễn Khuyến, THCS Nguyễn Du, THCS Trần Quý Cáp (H.Điện Bàn).

3. Cụm trường THPT Trần Quý Cáp gồm 2.319 TS các trường THPT: Trần Quý Cáp, bán công Nguyễn Trãi, Lương Thế Vinh, Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh với 5 Hội đồng thi: THPT Trần Quý Cáp, THPT bán công Nguyễn Trãi, THCS Kim Đồng, THCS Trần Hưng Đạo, Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh (TP.Hội An).

4. Cụm trường THPT Sào Nam  gồm 1.907 TS các trường THPT: Sào Nam, bán công Nguyễn Hiền, Lê Hồng Phong với 4 Hội đồng thi: THPT Sào Nam, THPT Nguyễn Hiền, THCS Trần Cao Vân, THCS Chu Văn An (H.Duy Xuyên).

5. Cụm trường THPT Quế Sơn gồm 1.883 TS các trường THPT: Quế Sơn, bán công Quế Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức với 6 Hội đồng thi: THPT Quế Sơn, THPT bán công Quế Sơn, THCS Đông Phú, THCS Quế Châu, THCS Quế An, THCS Quế Thuận (H.Quế Sơn).

6. Cụm trường THPT Nguyễn Văn Cừ gồm 1.725 TS các trường THPT: Nguyễn Văn Cừ, bán công Thái Phiên, Phạm Văn Đồng với 4 Hội đồng thi: THPT Nguyễn Văn Cừ, THPT bán công Thái Phiên, THCS Quế Phú, THCS Quế Cường (H.Quế Sơn).

7. Cụm trường THPT Tiểu La gồm 2.267 TS các trường THPT: Tiểu La, Nguyễn Thái Bình, Lý Tự Trọng với 6 Hội đồng thi: THPT Tiểu La, THCS Lê Quý Đôn, THCS Huỳnh Thúc Kháng, THCS Nguyễn Đình Chiểu, THPT Lý Tự Trọng, THPT Nguyễn Thái Bình (H.Thăng Bình).

8. Cụm trường THPT Trần Cao Vân gồm 2.630 TS các trường THPT: Trần Cao Vân, Lê Quý Đôn, bán công Phan Bội Châu, tư thục Hà Huy Tập với 6 Hội đồng thi: THPT Trần Cao Vân, THPT Lê Quý Đôn, THCS Chu Văn An, THCS Nguyễn Huệ, THPT bán công Phan Bội Châu, THPT tư thục Hà Huy Tập (TP.Tam Kỳ).

9. Cụm trường THPT Trần Văn Dư gồm 1.082 TS  các trường THPT: Trần Văn Dư, Nguyễn Dục, chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm với 3 Hội đồng thi: THCS Nguyễn Du, THCS Nguyễn Khuyến, THCS Lê Hồng Phong (TP.Tam Kỳ).

10. Cụm trường THPT Núi Thành gồm 1.925 TS các trường THPT: Núi Thành, bán công Núi Thành, Cao Bá Quát với 5 Hội đồng thi: THPT Núi Thành, THPT bán công Núi Thành, THCS Kim Đồng, THCS Trần Cao Vân, THCS Lê Lợi (H.Núi Thành).

11. Cụm trường THPT Huỳnh Thúc Kháng gồm 1.019 TS các trường THPT: Huỳnh Thúc Kháng, Phan Chu Trinh với 2 Hội đồng thi: THPT Huỳnh Thúc Kháng, THPT Phan Chu Trinh (H.Tiên Phước).

12. Cụm trường THPT Bắc Trà My gồm 526 TS trường THPT với 2 Hội đồng thi: THPT Bắc Trà My, THCS Nguyễn Du (H.Bắc Trà My).

13. Cụm trường THPT Nam Trà My gồm 167 TS ở H.Nam Trà My với 1 Hội đồng thi trường THPT Nam Trà My.

14. Cụm trường THPT Nam Giang  gồm 343 thí sinh ở H.Nam Giang với 1 Hội đồng thi trường THPT Nam Giang.

15. Cụm trường THPT Quang Trung gồm 203 TS ở H.Đông Giang với 1 Hội đồng thi trường THPT Quang Trung.

16. Cụm trường THPT Khâm Đức  gồm 240 TS ở H.Phước Sơn với 1 Hội đồng thi THPT Khâm Đức.

17. Cụm trường THPT Tây Giang gồm 179 TS ở H.Tây Giang với 1 Hội đồng thi trường THPT Tây Giang.

18. Cụm Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh gồm 453 TS của các trung tâm GDTX tỉnh, GDTX-hướng nghiệp Núi Thành, GDTX-hướng nghiệp Thăng Bình với 1 Hội đồng thi THCS Lý Tự Trọng (TP.Tam Kỳ).

19. Cụm Trung tâm GDTX-hướng nghiệp Bắc Trà My gồm 517 TS các trung tâm GDTX-hướng nghiệp: Bắc Trà My, Nam Trà My, Tiên Phước với 1 Hội đồng thi trường THPT Dân tộc nội trú Bắc Trà My (H.Bắc Trà My).

20. Cụm Trung tâm GDTX-hướng nghiệp Duy Xuyên gồm 401 TS các Trung tâm GDTX-hướng nghiệp: Duy Xuyên, Hiệp Đức, Hội An, Phước Sơn với 1 Hội đồng thi: THSC Kim Đồng (H.Duy Xuyên).

21. Cụm Trung tâm GDTX-hướng nghiệp Đại Lộc gồm 473 TS các Trung tâm GDTX-hướng nghiệp: Đại Lộc, Nam Giang, Điện Bàn với 1 Hội đồng thi THCS Mỹ Hòa (H.Đại Lộc).

Hứa Xuyên Huỳnh
(tổng hợp)

Quảng Bình

1. Cụm Minh Hóa gồm HS các trường Minh Hóa, Trung Hóa, Hóa Tiến.

2. Cụm Đồng Lê (H.Tuyên Hóa) gồm HS các trường Tuyên Hóa, Bắc Sơn, TT GDTX Minh Hóa, TT GDTX Tuyên Hóa.

3. Cụm Tiến Hóa (H.Tuyên Hóa) gồm HS các trường Lê Trực, Phan Bội Châu.

4. Cụm Bắc Quảng Trạch gồm HS các trường Số 1 Quảng Trạch, Số 3 Quảng Trạch, Bán công Quảng Trạch, Bắc Quảng Trạch.

5. Cụm Nam Quảng Trạch gồm HS các trường Số 2 Quảng Trạch, Bán công Nam Quảng Trạch.

6. Cụm Hoàn Lão (H.Bố Trạch) gồm HS các trường Số 1 Bố Trạch, Bán công Bố Trạch, TT GDTX Bố Trạch, TT GDTX Quảng Trạch.

7. Cụm Phúc Trạch (H.Bố Trạch) gồm HS các trường Số 2 Bố Trạch, Số 3 Bố Trạch, Số 4 Bố Trạch.

8. Cụm Nam Lý (TP Đồng Hới) gồm HS các trường Chuyên Quảng Bình, Dân tộc nội trú tỉnh, Việt Trung, TT GDTX Đồng Hới, TT Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Đồng Hới.

9. Cụm Đồng Mỹ (TP Đồng Hới) gồm HS các trường Đào Duy Từ, Đồng Hới, Bán công Đồng Hới.

10. Cụm Quảng Ninh gồm HS các trường Ninh Châu, Quảng Ninh, Bán công Quảng Ninh.

11. Cụm Tân Thủy (H.Lệ Thủy) gồm HS các trường Dương Văn An, Trần Hưng Đạo, TT GDTX Lệ Thủy, TT GDTX Quảng Ninh.

12. Cụm Kiến Giang (H.Lệ Thủy) gồm HS các trường Hoàng Hoa Thám, Lệ Thủy, Kỹ thuật Lệ Thủy, Bán công Lệ Thủy.

T.Q.Nam
(tổng hợp)

Đắk Lắk

1. Cụm trường  THPT Buôn Đôn (H.Buôn Đôn).

2. Cụm trường THPT Ea Súp (H.Ea Súp).

3. Cụm trường THPT N’Trang Lơng (TP Buôn Ma Thuột) gồm TS các trường Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng, Trần Phú, Dân tộc nội trú Tây Nguyên.

4. Cụm trường THPT Quang Trung (H. Krông Pắk) gồm TS các trường Quang Trung, Văn Hóa 3.

5. Cụm trường THPT Cao Bá Quát gồm TS các trường Cao Bá Quát (TP Buôn Ma Thuột), Nguyễn Trãi (H.Cư M’gar).

6. Cụm trường THPT Buôn Ma Thuột (TP Buôn Ma Thuột) gồm TS các trường Buôn Ma Thuột, Thực hành Cao Nguyên, Chuyên Nguyễn Du, Bán công Lê Quý Đôn.

7. Cụm trường THPT Chu Văn An (TP Buôn Ma Thuột) gồm TS các trường Bán công Chu Văn An, Bán công Buôn Ma Thuột, Dân lập Nguyễn Chí Thanh.

8. Cụm trường THPT Cư M’gar (H.Cư M’gar) gồm TS các trường Cư M’gar, Bán công Lê Hữu Trác.

9. Cụm trường THPT Ea H’leo (H.Ea H’leo).

10. Cụm trường THPT Phan Chu Trinh (H.Ea H’leo).

11. Cụm trường THPT Ngô Gia Tự (H. Ea Kar) gồm TS các trường Ngô Gia Tự, Trần Quốc Toản, Bán công Ea Kar.

12. Cụm trường THPT Krông Ana (H. Krông Ana) gồm TS các trường Krông Ana, bán công Krông Ana.

13. Cụm trường THPT Y Jút (H. Cư Kuin) gồm TS các trường Y Jút, Việt Đức.

14. Cụm trường THPT Krông Bông (H.Krông Bông).

15. Cụm trường THPT Krông Búk (H.Krông Búk) gồm TS các trường Krông Búk, Nguyễn Văn Cừ.

16. Cụm trường THPT Bán công Krông Búk (H. Krông Búk) gồm TS các trường Huỳnh Thúc Kháng, Bán công Krông Búk.

17. Cụm trường THPT Phan Bội Châu (H.Krông Năng).

18. Cụm trường THPT Nguyễn Huệ (H.Krông Năng).

19. Cụm trường THPT Lý Tự Trọng (H.Krông Năng).

20. Cụm trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (H.Krông Pắk) gồm TS các trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bán công Krông Pắk.

21. Cụm trường THPT Phan Đình Phùng (H.Krông Pắk) gồm TS các trường Phan Đình Phùng, Lê Hồng Phong.

22. Cụm trường THPT Lắk (H.Lắk).

23. Cụm trường THPT Nguyễn Tất Thành (H.M’Đrắk).

24. Cụm trường THPT Nguyễn Trường Tộ (H.M’Đrắk).

* Khối GDTX có các cụm trường:

1. Cụm trường GDTX tỉnh Đắk Lắk gồm TS Trung cấp Nghề Đắk Lắk, TTGDTX tỉnh Đắk Lắk, TTGDTX TP Buôn Ma Thuột.

2. Cụm trường Trung cấp Kinh tế - kỹ thuật gồm TS trường Trung cấp Kinh tế - kỹ thuật, TTGDTX Cư M’gar.

3. Cụm trường GDTX Krông Ana gồm TS các TTGDTX: Krông Ana, Cư Kuin.

4. Cụm trường GDTX Buôn Đôn gồm TS các TTGDTX Buôn Đôn, Ea Súp.

5. Cụm trường GDTX Krông Pắk gồm TS các TTGDTX Krông Pắk, Ea Kar, M’Đrắk.

6. Cụm trường GDTX Krông Búk gồm TS các TTGDTX Krông Búk, Krông Năng, Ea H’leo.

7. Cụm trường GDTX Lắk gồm TS các TTGDTX Lắk, Krông Bông.

T.N.Quyền
(tổng hợp)

Kiên Giang

1. Cụm Hà Tiên gồm 557 TS các trường THPT: Hà Tiên, Thoại Ngọc Hầu sẽ thi tại 1 hội đồng (HĐ) là THPT Hà Tiên.

2. Cụm Kiên Lương gồm 391 TS sẽ thi tại 1 HĐ là THPT Kiên Lương.

3. Cụm Hòn Đất gồm 862 TS các trường THPT: Hòn Đất, Bình Sơn, Phan Thị Ràng, Sóc Sơn và THCS Mỹ Hiệp Sơn sẽ thi tại 2 HĐ là THPT Hòn Đất, THCS thị trấn Hòn Đất.

4. Cụm Nguyễn Trung Trực gồm 989 TS các trường THPT: Nguyễn Trung Trực, tư thục Phó Cơ Điều, Ngô Sĩ Liên sẽ thi tại 1 HĐ là THPT Nguyễn Trung Trực.

5. Cụm Nguyễn Hùng Sơn gồm 570 TS sẽ thi tại 1 HĐ là THPT Nguyễn Hùng Sơn.

6. Cụm Huỳnh Mẫn Đạt gồm 688 TS các trường THPT: chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, tư thục Nguyễn Đình Chiểu sẽ thi tại 2 HĐ là THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, THPT tư thục Nguyễn Đình Chiểu.

7. Cụm Dân tộc nội trú tỉnh gồm 230 TS các trường THPT: Dân tộc nội trú tỉnh, Kiên Hải và THCS Lại Sơn sẽ thi tại 1 HĐ là THPT Dân tộc nội trú tỉnh.

8. Cụm Châu Thành gồm 602 TS các trường THPT: Châu Thành, Mong Thọ sẽ thi tại 1 HĐ là THPT Châu Thành.

9. Cụm Tân Hiệp gồm 1.001 TS các trường THPT: Tân Hiệp, bán công Tân Hiệp, Cây Dương sẽ thi tại 2 HĐ là THPT Tân Hiệp, THCS thị trấn Tân Hiệp.

10. Cụm Thạnh Đông gồm 483 TS các trường THPT: Thạnh Đông, Thạnh Tây sẽ thi tại 1 HĐ là THPT Thạnh Đông.

11. Cụm Giồng Riềng gồm 1.028 TS các trường THPT: Giồng Riềng, Long Thạnh, Thạnh Lộc, Bàn Tân Định sẽ thi tại 2 HĐ là THPT Giồng Riềng, THCS Mai Thị Hồng Hạnh.

12. Cụm Hòa Thuận gồm 422 TS các trường THPT: Hòa Thuận, Hòa Hưng sẽ thi tại 1 HĐ là THPT Hòa Thuận.

13. Cụm Gò Quao gồm 590 TS các trường THPT: Gò Quao, Thới Quản và THCS Vĩnh Tuy sẽ thi tại 1 HĐ là THPT Gò Quao.

14. Cụm Định An gồm 291 TS các trường THPT: Định An, Vĩnh Hòa Hưng Bắc sẽ thi tại 1 HĐ là THPT Định An.

15. Cụm An Biên gồm 615 TS các trường THPT: An Biên, Đông Thái, Nam Yên sẽ thi tại 2 HĐ là THPT An Biên, THCS thị trấn An Biên.

16. Cụm An Minh gồm 615 TS các trường THPT: An Minh, Vân Khánh, Nguyễn Văn Xiện sẽ thi tại 2 HĐ là THPT An Minh, THCS thị trấn An Minh.

17. Cụm Vĩnh Thuận gồm 715 TS các trường THPT: Vĩnh Thuận, Vĩnh Bình Bắc sẽ thi tại 1 HĐ là THPT Vĩnh Thuận.

18. Cụm U Minh Thượng gồm 317 TS các trường THPT U Minh Thượng, THCS Minh Thuận 2 sẽ thi 1 HĐ là THPT U Minh Thượng.

19. Cụm Phú Quốc gồm 730 TS sẽ thi tại 1 HĐ là THPT Phú Quốc.

20. Cụm An Thới gồm 269 TS sẽ thi tại 1 HĐ là THPT An Thới.

* Hệ bổ túc THPT

1. Cụm Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh gồm 882 TS của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, các Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp-Hướng nghiệp (TTKTTHHN) An Minh, Kiên Hải, Hòn Đất, Tân Hiệp, Phú Quốc, Châu Thành sẽ thi tại 2 HĐ là Tiểu học Hồng Bàng, THCS Hùng Vương.

2. Cụm TTKTTHHN tỉnh gồm 989 TS các TTKTTHHN tỉnh, Kiên Lương, Hà Tiên, Vĩnh Thuận, An Biên, Gò Quao, Giồng Riềng và trường Trung cấp nghề Kiên Giang  sẽ thi tại 2 HĐ là THCS Lê Quí Đôn, THCS Nguyễn Du.

Quang Minh Nhật
(tổng hợp)

Bình luận