Đến năm 2015, đây là nơi đào tạo ĐH và CĐ các ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kiến trúc, Quy hoạch đô thị, Kinh tế xây dựng, Cấp thoát nước, Xây dựng giao thông thủy lợi, Kế toán doanh nghiệp, Tin học. Quy mô đào tạo 9.000 học sinh, sinh viên.

Đào Tấn Trực

Bình luận