Bạn đọc có thể bấm vào đây để bắt đầu tra cứu.

 Tra cứu điểm thi trên Thanh Niên Online - ảnh 1

Lưu ý: Bạn đọc chọn phần muốn tra cứu, sau đó chọn địa phương rồi nhập vào số báo danh (SBD) muốn tra cứu. Cuối cùng là bấm vào nút "xem điểm" để tra cứu.

Thanh Niên Online

Bình luận