Do đề thi, đáp án, hướng dẫn chấm được chuyển tải bằng Adobe Acrobat Reader vì vậy để xem được các file này máy tính của bạn đọc cần phải cài đặt phần mềm Adobe Acrobat Reader. Nếu chưa có phần mềm này, bạn có thể bấm vào đây để tải về máy và cài đặt.

Chương trình chuẩn và nâng cao

 Hệ 3 năm

 Mã đề

Đáp án

Mã đề

Đáp án

     

 146

 Đáp án

 283

 Đáp án

 381

 392

 485

 527

 639

 746

 718

 815

 937

 948

Thanh Niên Online

Bạn đọc phản hồi (1 nhận xét)

nguyen le quyen

de hay

Bình luận