Do đề thi, đáp án, hướng dẫn chấm được chuyển tải bằng Adobe Acrobat Reader vì vậy để xem được các file này máy tính của bạn đọc cần phải cài đặt phần mềm Adobe Acrobat Reader. Nếu chưa có phần mềm này, bạn có thể bấm vào đây để tải về máy và cài đặt.

Đề thi:

 

+  Mã đề 143
+  Mã đề 318
+  Mã đề 485
+  Mã đề 573
+  Mã đề 796
+  Mã đề 864

- Đáp án chính thức

 
TNO

Bình luận