(TNO) Chiều nay 4.6, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã công bố đề thi, đáp án chính thức môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013. Thanh Niên Online xin giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và đáp án của môn này.

Trung học phổ thông:

- Đề thi:

+

 Mã đề 381

+

 Mã đề 469

+

 Mã đề 526

+

 Mã đề 758

+

 Mã đề 847

+

 Mã đề 924

- Đáp án chính thức

Giáo dục thường xuyên:

- Đề thi:

+

 Mã đề 215

+

 Mã đề 329

+

 Mã đề 473

+

 Mã đề 614

+

 Mã đề 791

+

 Mã đề 813

- Đáp án chính thức

Thanh Niên Online

Bình luận