Bạn đọc phản hồi (1 nhận xét)

Thinh

Có thể giãm lại độ khó hoặc giãm bài tập đỗi thành câu hỏi kiến thức được không. Cãm ơn!

Bình luận