(TNO) Trường cao đẳng Y tế Cà Mau vừa có thông báo xét tuyển bổ sung NV2 bậc cao đẳng và điểm trúng tuyển bậc trung cấp chuyên nghiệp chính quy năm 2012.

Trường xét tuyển bổ sung 219 chỉ tiêu cho hai ngành đào tạo bậc CĐ với mức điểm từ 7,5 - 11 điểm. Cụ thể, Điều dưỡng (khối B, 128 chỉ tiêu) có mức điểm xét KV3 (HSPT: 11, ưu tiên (ƯT) 2: 10 điểm, ƯT1: 9 điểm), KV2 (HSPT: 10,5, ƯT2: 9,5 điểm, ƯT1: 8,5 điểm), KV2-NT (HSPT: 10 điểm, ƯT2: 9 điểm, ƯT1: 8 điểm), KV1 (HSPT: 9,5 điểm, ƯT2: 8,5 điểm, ƯT1: 7,5 điểm).

Ngành dược sĩ (khối B, 91 chỉ tiêu) có mức điểm xét KV3 (HSPT: 11 điểm, ƯT2: 10 điểm, ƯT1: 9 điểm), KV2 (HSPT: 10,5 điểm, ƯT2: 9,5 điểm, ƯT1: 8,5 điểm), KV2-NT (HSPT: 10 điểm, ƯT2: 9 điểm, ƯT1: 8 điểm), KV1 (HSPT: 9,5 điểm, ƯT2: 8,5 điểm, ƯT1: 7,5 điểm).

Gia Bách

>> Trường ĐH Y dược TP.HCM hạ điểm chuẩn
>> Điểm chuẩn và điểm xét tuyển
>> Trường ĐH Yersin Đà Lạt công bố điểm chuẩn
>> ĐH Công nghiệp TP.HCM công bố điểm chuẩn
>> Điểm chuẩn và xét tuyển
>> ĐH Kiến trúc TP.HCM công bố điểm chuẩn
>> Nhiều trường tiếp tục công bố điểm chuẩn
>> ĐH Dầu khí Việt Nam công bố điểm chuẩn

Bình luận