Trường xét tuyển bổ sung 219 chỉ tiêu cho hai ngành đào tạo bậc CĐ với mức điểm từ 7,5 - 11 điểm. Cụ thể, Điều dưỡng (khối B, 128 chỉ tiêu) có mức điểm xét KV3 (HSPT: 11, ưu tiên (ƯT) 2: 10 điểm, ƯT1: 9 điểm), KV2 (HSPT: 10,5, ƯT2: 9,5 điểm, ƯT1: 8,5 điểm), KV2-NT (HSPT: 10 điểm, ƯT2: 9 điểm, ƯT1: 8 điểm), KV1 (HSPT: 9,5 điểm, ƯT2: 8,5 điểm, ƯT1: 7,5 điểm).

Ngành dược sĩ (khối B, 91 chỉ tiêu) có mức điểm xét KV3 (HSPT: 11 điểm, ƯT2: 10 điểm, ƯT1: 9 điểm), KV2 (HSPT: 10,5 điểm, ƯT2: 9,5 điểm, ƯT1: 8,5 điểm), KV2-NT (HSPT: 10 điểm, ƯT2: 9 điểm, ƯT1: 8 điểm), KV1 (HSPT: 9,5 điểm, ƯT2: 8,5 điểm, ƯT1: 7,5 điểm).

Gia Bách

>> Trường ĐH Y dược TP.HCM hạ điểm chuẩn
>> Điểm chuẩn và điểm xét tuyển
>> Trường ĐH Yersin Đà Lạt công bố điểm chuẩn
>> ĐH Công nghiệp TP.HCM công bố điểm chuẩn
>> Điểm chuẩn và xét tuyển
>> ĐH Kiến trúc TP.HCM công bố điểm chuẩn
>> Nhiều trường tiếp tục công bố điểm chuẩn
>> ĐH Dầu khí Việt Nam công bố điểm chuẩn

Bình luận