Đối tượng tham gia là học sinh THPT trên toàn thành phố có kết quả học tập học kỳ I (2010 - 2011) đạt loại giỏi, hạnh kiểm tốt, môn dự thi vào lớp chuyên điểm trung bình từ 7,5 trở lên.

Q.M.Nhật

Bình luận