Trường tuyển lớp chuyên khối 10 (Sinh, Văn, Sử, Địa, Anh văn, Pháp văn), khối 11 (Toán, Hóa, Sinh, Tin, Văn, Sử, Địa, Anh văn, Pháp văn). Nhận hồ sơ đến hết ngày 21.1, thi tuyển ngày 23.1.2011.

Đối tượng tham gia là học sinh THPT trên toàn thành phố có kết quả học tập học kỳ I (2010 - 2011) đạt loại giỏi, hạnh kiểm tốt, môn dự thi vào lớp chuyên điểm trung bình từ 7,5 trở lên.

Q.M.Nhật

Bình luận