Thời gian nhận sản phẩm dự thi kéo dài từ nay đến tháng 3.2013 và tổng kết trao giải vào tháng 4.2013. Chi tiết về điều lệ hội thi, ứng viên tham khảo tại www.hcm.edu.vn

B.Thanh

>> Biến phế phẩm thành đồ dùng dạy học
>> Bình Thuận: Gần hết năm học vẫn chưa có đồ dùng dạy học!

Bình luận