Sở GD-ĐT TP.HCM phát động hội thi “Đồ dùng dạy học tự làm”. Đó là các sản phẩm sưu tầm, tự thực hiện, phục vụ cho việc dạy học chính khóa hoặc ngoại khóa của tất cả các bộ môn nhằm tăng cường hiệu quả của hoạt động dạy học như tranh ảnh, đoạn phim, bài báo, phần mềm vi tính, mô hình động, các thiết bị...

Thời gian nhận sản phẩm dự thi kéo dài từ nay đến tháng 3.2013 và tổng kết trao giải vào tháng 4.2013. Chi tiết về điều lệ hội thi, ứng viên tham khảo tại www.hcm.edu.vn

B.Thanh

>> Biến phế phẩm thành đồ dùng dạy học
>> Bình Thuận: Gần hết năm học vẫn chưa có đồ dùng dạy học!

Bình luận