Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2012-2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi sẽ thực hiện theo 2 phương thức thi tuyển và xét tuyển với 15.738 chỉ tiêu.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2012-2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi sẽ thực hiện theo 2 phương thức thi tuyển và xét tuyển với 15.738 chỉ tiêu.

Trong đó 14.634 chỉ tiêu vào trường THPT công lập, 280 vào Trường chuyên Lê Khiết. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 cho trường chuyên và các trường THPT công lập tổ chức chung vào các ngày 26, 27 và 28.6. Thí sinh dự thi 3 môn: ngữ văn, toán và tiếng Anh. Học sinh dự tuyển vào Trường chuyên Lê Khiết thi 4 môn: ngữ văn, toán, tiếng Anh và môn chuyên.

Hiển Cừ

>> Tuyển sinh lớp 10 ở các địa phương
>> Công bố môn thi thứ ba tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM
>> Trường Trần Đại Nghĩa tuyển 320 chỉ tiêu lớp 6
>> Thông tin thi tuyển vào lớp 10

Bình luận