Giải thưởng tôn vinh những giáo viên, giảng viên có sáng kiến trong quá trình công tác, giảng dạy; có đạo đức tốt, là tấm gương tiêu biểu cho học sinh.

Lê Thanh

Bình luận