Ngày 6.6, tại TP.HCM diễn ra đại hội Tuyên dương gia đình hiếu học xuất sắc tiêu biểu, dòng họ hiếu học và khu dân cư khuyến học xuất sắc khu vực TP.HCM.

Tại đại hội, có 241 gia đình, 9 dòng họ và 11 khu dân cư khuyến học xuất sắc được tuyên dương, tặng bằng khen. Qua 14 năm phát động phong trào gia đình hiếu học, TP.HCM đã tuyên dương hơn 760.500 lượt gia đình từ cấp phường, xã đến thành phố.

Minh Luân

Bình luận