(TNO) Ngày 15.6, Phòng Giáo dục quận Gò Vấp, Thủ Đức công bố kế hoạch tuyển sinh lớp đầu cấp năm học 2011-2012.

Quận Gò Vấp

Mầm non: Thời gian các trường mầm non phát đơn xin nhập học cho lớp 5 tuổi từ ngày 15.6 theo phân tuyến như sau: Trường Mầm non Hoa Quỳnh nhận học sinh phường 1; Hoa Hồng, Nhật Quỳnh (P.3); Hoa Lan (P.1, 4, 5); Họa Mi (P.5); Sơn Ca (P.7); Vàng Anh (P.8); Hương Sen (P.9); Thủy Tiên (P.10, 11); Sen Hồng (P.13); Hướng Dương (P.14); Hoa Sen (P.15); Hoàng Yến (P.16); Ngọc Lan (P.11, 16); Quỳnh Hương (P.6, 17); Anh Đào (toàn quận); Khiết Tâm, Sao Mai (P.4); Thế giới trẻ em (P.5); Thuổi Thần Tiên (P.6); Việt Mỹ (P.8); Thiên Thanh, 1/6 (P.10); Phương Quỳnh, Hoa Mai, Phúc An (P.11); SOS (P.12); Mỹ Sơn, Mai Khôi (P.12, 13); Vành Khuyên, Bam Bi (P.14); Hoàng Mai, Hồng n (P.15); Duy An Đức Tuấn, Mai Anh (P16); Mai Hương, An Lộc, Hoa Mặt Trời, Thần Đồng (P.17).

Lớp 1: Thư báo nhập học được phường chuyển đến từng gia đình từ ngày 23- 25.6, các trường nhận hồ sơ nhập học từ ngày 1- 15.7, công bố danh sách học sinh vào ngày 31.7. Phân tuyến như sau: Trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền nhận học sinh phường 1 và phường 6, 8, 10, 12, 14 nếu còn chỉ tiêu; Trần Văn Ơn (tổ 1 đến tổ 57 P.3 và P.8, 10, 12, 14 nếu còn chỉ tiêu); Phạm Ngũ Lão (tổ 58 đến tổ 119 P.3; diện KT2- KT4 tổ 1 đến tổ 55 và tổ 85 đến tổ 112 P.10); Hanh Thông (P.4; tổ 1 đến tổ 10, tổ 24 đến tổ 29 P.5); Nguyễn Viết Xuân (Tổ 15 đến tổ 23, tổ 30 đến tổ 115 P.5); Hoàng Văn Thụ (P.6; P.7, 10, 15, 16, 17 nếu còn chỉ tiêu); Trần Quốc Toản (P.7; tổ 11 đến tổ 14 P.5); An Hội (tổ 43 đến tổ 79 và KT2, KT4 tổ 1 đến tổ 42 P.8; KT1, KT3 tổ 1 đến tổ 127 P.12); Lương Thế Vinh (KT1, KT3 tổ 1 đến tổ 42 P.8); Lam Sơn (P.9, 14); Kim Đồng (KT1, KT3 tổ 1 đến tổ 55, tổ 85 đến tổ 112 P.10); Chi Lăng (tổ 18 đến tổ 86 P.11; tổ 56 đến tổ 84, tổ 116 đến tổ 124 P.10); Nguyễn Thị Minh Khai (tổ 1 đến tổ 17, tổ 87 đến tổ 115 P.11; KT2, KT4 tổ 1 đến tổ 127 P.12); Lê Thị Hồng Gấm (P.13); Lê Hoàn (P.15); Phan Chu Trinh (tổ 39 đến tổ 45, tổ 71 đến tổ 117 P.16); Võ Thị Sáu (tổ 1 đến tổ 38, tổ 46 đến tổ 70 P.16); Trần Quang Khải (P.17, tổ 113 đến tổ 115 P.10).

Lớp 6: Các trường THCS nhận hồ sơ nhập học lớp 6 từ ngày 24- 30.6 theo phân tuyến: Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (P.3); Trường Sơn (P.4; tổ 26 đến tổ 57 P.1); Nguyễn Văn Nghi (P.5; tổ 1 đến tổ 25 P.1); An Nhơn (P.6; tổ 48 đến tổ 102 P.17); Gò Vấp (P.7); Phạm Văn Chiêu (tổ 26 đến tổ 79 P.8; P.12; tổ 62 đến tổ 90 P.14); Quang Trung (P.10 và học sinh tăng cường tiếng anh  trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền); Nguyễn Du (hộ khẩu thường trú tổ 1 đến tổ 35 P.11); Thông Tây Hội (tổ 36 đến tổ 115 P.11; tổ 1 đến tổ 25 P.8); Tây Sơn (P.9; tổ 19 đến tổ 46 P.13; tổ 9 đến tổ 61 P.14); Nguyễn Trãi (tổ 1 đến tổ 35 P.11; tổ 1 đến tổ 8 P.14; tổ 44 đến tổ 62 P.15; tổ 1 đến tổ 18A, tổ 47 đến tổ 52 P.12; học sinh giỏi các P.1, P.3 đến P.10, 12, 14, 15, 16, 17 và học sinh tăng cường tiếng anh của trường tiểu học Võ Thị Sáu); Lý Tự Trọng (tổ 1 đến tổ 43 P.15; tổ 1 đến tổ 29, tổ 46 đến tổ 70 P.16; tổ 1 đến tổ 47 P.17); Phan Tây Hồ (tổ 30 đến tổ 45, tổ 71 đến tổ 117 P.16 và học sinh tăng cường tiếng anh của trường tiểu học Phan Chu Trinh).

Quận Thủ Đức

Mầm non: Tuyển sinh theo 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 nhận học sinh 5 tuổi từ ngày 4 đến ngày 15.7; Giai đoạn 2 từ ngày 18 đến ngày 22.7 nhận học sinh trong độ tuổi mầm non vào các trường đóng tại địa bàn cư trú; Giai đoạn 3 từ ngày 25- 29.7 nếu các trường còn khả năng thì tiếp tục nhận trẻ. Riêng học sinh ở KP 1, 2 P. Linh Tây đăng ký học tại các trường mầm non ở P.Linh Trung; KP 3 đến KP 5 đăng ký học ở P.Linh Chiểu.

Lớp 1: Tuyển sinh theo 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 tuyển học sinh có khai sinh, có tên trong hộ khẩu thường trú theo hộ gia đình hoặc sổ tạm trú theo hộ gia đình thuộc địa bàn tuyển sinh. Thời gian phát và nhận đơn đăng ký từ ngày 1 đến ngày 5.7; Giai đoạn 2 nhận học sinhc ó tên trong hộ khẩu thường trú theo gia đình hoặc sổ tạm trú theo hộ gia đình nhưng khai sinh không thuộc địa bàn tuyển sinh. Thời gian phát và nhận đơn đăng ký từ ngày 6 đến ngày 11.7; Giai đoạn 3 nhận học sinh nhâp nhờ hộ khẩu gia đình thuộc địa bàn tuyển sinh, không có hộ khẩu thường trú tho hộ gia đình hoặc sổ tạm trú theo hộ gia đình thuộc địa bàn tuyển sinh nhưng đang cư trú thực tế tại các nhà trọ, nhà chưa cấp số tại địa bàn. Thời gian phát và nhận đơn đăng ký từ ngày 13 đến ngày 19.7. Phân tuyến cụ thể như sau: Trường tiểu học Bình Chiểu (KP 1, 2, tổ 1 đến tổ 4 KP 3 P.Bình Chiểu); Trần Văn Vân (KP 4 đến KP 6, tổ 5 đến tổ 7, 7A, 8, 9, 10 KP 3 P.Bình Chiểu); Từ Đức (KP 1 đến KP 4 P.Bình Thọ; tổ 6 đến tổ 8 KP 2, tổ 5, 11, 12, 14 đến tổ 18 KP 5, tổ 11 KP 6 P.Trường thọ; tổ 39 đến tổ 43, 46, 47, 48 KP 4, tổ 49 đến tổ 59 KP 5 P. Linh Chiểu); Lương Thế Vinh (KP 1 đến KP 4 P.Bình Thọ; tổ 1 đến tổ 3 KP 3, KP 4; tổ 4, tổ 5 đến tổ 10, 13 KP 5, tổ 10, 12, 13 KP 6 P.Trường Thọ); Nguyễn Văn Triết (KP 2, 4; tổ 1 đến tổ 4, 6, 7, 19, 20, 22, 23 KP 3 P. Linh Trung; tổ 1 đến tổ 8 KP 1 P.Linh Tây; tổ 1 đến tổ 3, tổ 10 KP 1, tổ 38, 38A, 38B KP 3, tổ 47A KP 4 P. Linh Chiểu); Hoàng Diệu (KP 1, 5, 6, tổ 5, tổ 8 đến tổ 18, 21 KP 3 P. Linh Trung); Linh Tây (tổ 9 đến tổ 11 KP 1, KP 2, tổ 29 đến tổ 35 KP 3, tổ 44 đến tổ 56, tổ 58 KP 4, KP 5 P. Linh Tây); Nguyễn Trung Trực (tổ 4 đến tổ 9 KP 1; tổ 11 đến tổ 31 KP 2; tổ 32 đến tổ 37 KP 3; tổ 44, 45 KP 4 P. Linh Chiểu; KP 1, tổ 1 đến tổ 5 KP 2; tổ 4 đến tổ 8 KP 3 P.Trường Thọ; tổ 36 đến tổ 40 KP 3, tổ 41 đến tổ 43, 57 KP 4 P.Linh Tây); Bình Quới (KP5 đến KP 7 P.Linh Đông, KP 6 đến KP 8 P.Hiệp Bình Chánh); Linh Đông (KP 3, tổ 6 đến tổ 10 KP 4 P.Linh Đông); Đặng Văn Bất (KP 1, 2, 8, tổ 1 đến tổ 5 KP 4 P.Linh Đông); Nguyễn Văn Lịch (KP 2, 3 P.Linh Xuân); Xuân Hiệp (KP 1, 4, 5 P.Linh Xuân); Thái Văn Lung (KP 1, 2, 5 P.Tam Phú; tổ 6, 12 KP 1 P.Tam Bình); Trương Văn Hài (KP 3, 4 P.Tam Phú; KP 1 P.Tam Bình); Tam Bình (KP 2 đến KP 5 P.Tam Bình); Nguyễn Văn Banh (tổ 9, 10 KP 2; tổ 1 đến tổ 3, tổ 19 KP 5; tổ 1 đến tổ 9, 14, 15, 16 KP 6; KP 7 đến KP 9 P.Trường Thọ); Hiệp Bình Chánh (KP 5, 7, 8, 9 P.Hiệp Bình Chánh); Bình Triệu (KP 1 đến KP 4, 6 P. Hiệp Bình Chánh); Hiệp Bình Phước (tổ 6 đến tổ 8 KP3; tổ 4 đến tổ 11, 13 KP 4; KP 5 P.Hiệp Bình Phước); Đặng Thị Rành (KP 1, 2; tổ 1 đến tổ 5, tổ 9 đến tổ 16 KP 3; tổ 1 đến tố 3, 12 KP 4 P.Hiệp Bình Phước); Đào Sơn Tây (KP 6 P.Hiệp Bình Phước; KP 1 đến KP 4, 6, 7, 8 P.Hiệp Bình Chánh).

Lớp 6: Tuyển sinh cũng thực hiện theo 3 giai đoạn căn cứ vào nơi cư trú như tuyển sinh lớp 1. Thời gian phát và nhận đơn lần lượt từ ngày 15- 20.6; 21- 25.6; 26.6- 5.7. Phân tuyến như sau: Trường THCS Bình Chiểu (P.Bình Chiểu); Tam Bình (P.Tam Bình); Bình Thọ (P.Bình Thọ); Linh Trung (P.Linh Trung; KP 1 P.Linh Tây); Trương Văn Ngư (Kp 1, 2 P.Linh Chiểu; KP 2 đến KP 5 P.Linh Tây); Lê Quý Đôn (KP 1 đến KP 5 P.Trường Thọ; KP 3 đến KP 5 P.Linh Chiểu); Linh Đông (P.Linh Đông); Xuân Trường (P.Linh Xuân); Thái Văn Lung (P.Tam Phú); Ngô Chí Quốc (P.Hiệp Bình Chánh); Hiệp Bình (P.Hiệp Bình Phước); Lê Văn Việt (Kp 6 đến KP 9 P.Trường Thọ).

Lớp 10: Điều kiện xét tuyển vào lớp 10 là những học sinh tốt nghiệp THCS tại quận có tổng điểm xét tuyển từ 30,5- 44 điểm, phân tuyến như sau: Trường THPT Hiệp Bình (KP 1 đến KP 8 P.Hiệp Bình Chánh; P.Hiệp Bình Phước; KP 5 P.Tam Bình; P.Bình Chiểu; KP 2 P.Tam Phú và học sinh có hộ khẩu ngoại tỉnh); Tam Phú (KP1, 3 đến KP 5 P.Tam Phú; KP 1 đến KP 4 P.Tam Bình; KP 1 đến 4, KP 5 P.Linh Xuân; KP 1 đến KP 4 P.Linh Đông; KP 1 P.Linh Tây và học sinh các quận khác); Thủ Đức (KP 1, 2 P.Bình Thọ; KP 5, 6, 8, 9 P.Trường Thọ; KP 5, 6, 8 P.Linh Đông; KP 3 đến KP 5 P.Linh Tây; KP 2 đến KP 4 P.Linh Trung; KP 1 đến KP 3 P.Linh Chiểu; KP 3 P.Linh Xuân); Nguyễn Hữu Huân (KP 3, 4 P.Bình Thọ; KP 4, 5 P.Linh Chiểu; KP 1, 5, 6 P.Linh Trung; KP 2 P.Linh Tây; KP 1 đến KP 4, 7 P.Trường Thọ; KP 7 P.Linh Đông; KP 9 P.Hiệp Bình Chánh). Các trường nhận hồ sơ từ ngày 8- 22.7.

B.Thanh
(tổng hợp)

Bình luận