(TNO) Ngày 19.6, Phòng Giáo dục Q.Gò Vấp công bố kế hoạch tuyển sinh năm học 2012 - 2013.

(TNO) Ngày 19.6, Phòng Giáo dục Q.Gò Vấp, TP.HCM công bố kế hoạch tuyển sinh năm học 2012 - 2013.

Mầm non:

Các trường nhận trẻ theo phân tuyến như sau: Mầm non Hoa Quỳnh nhận học sinh phường (P.) 1; Hoa Hồng, Nhật Quỳnh (P.3); Khiết Tâm, Hồng Nhung, Hoa Lan, Sao Mai (P.4); Họa Mi, Thế giới trẻ em (P.5); Tuổi Thần Tiên (P.6); Sơn Ca (P.7); Việt Mỹ (P.8); Vàng Anh (P.8, 12); Hương Sen (P.9); Thủy Tiên (P.10, 11); Thiên Thanh, 1.6 (P.10);

Phương Quỳnh, Hoa Mai, Phúc An, Mèo Kitty (P.11); SOS, Sen Hồng, Mỹ Sơn, Mai Khôi, Vành Khuyên, Bambi, Mạ Non, Quỳnh Hương (P.12); Hướng Dương (P.12, 14); Hoa Sen, Hoàng Mai, Hồng n (P.15); Hoàng Yến (P.16); Ngọc Lan (P.11, 16); Duy An, Đức Tuấn, Mai Anh (P.16); Anh Đào (P.7, 12); Mai Hương, An Lộc, Hoa Mặt Trời (P.17).

Lớp 1:

Các trường tiểu học nhận hồ sơ học sinh từ ngày 2 đến 13.7 theo phân tuyến như sau: Trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền nhận học sinh P.1 và P.6, 8, 10, 12, 14 (nếu còn chỉ tiêu); Trần Văn Ơn (tổ 1 đến tổ 70 của P.3 và P.8, 10, 12, 14 nếu còn chỉ tiêu);

Phạm Ngũ Lão (tổ 71 đến tổ 119 của P.3; diện KT2, KT4 tổ 1 đến tổ 62, tổ 85 đến tổ 112 của P.10; tổ 34 đến tổ 47 của P.7); Hanh Thông (P.4); Nguyễn Viết Xuân (tổ 1 đến tổ 10, tổ 15 đến tổ 115 của P.5); Hoàng Văn Thụ (P.6 và P.7, 10, 15, 16, 17 (nếu còn chỉ tiêu);

Trần Quốc Toản (tổ 1 đến tổ 33, tổ 48 đến tổ 78 của P.7; tổ 11 đến tổ 14 của P.5); An Hội (tổ 43 đến tổ 79, diện KT2, KT4 tổ 1 đến tổ 42 của P.8; KT1, KT3 các tổ 1 đến tổ 127 của P.12; tổ 84 đến 90 của P.14); Lương Thế Vinh (KT1, KT3 các tổ 1 đến tổ 42 của P.8); Lam Sơn (P.9; tổ 1 đến tổ 83 của P.14); Kim Đồng (KT1, KT3 các tổ 1 đến tổ 55, tổ 85 đến tổ 112 của P.10); Chi Lăng (tổ 18 đến tổ 86 của P.11; tổ 71 đến tổ 84; KT1, KT3 các tổ 56 đến tổ 62 của P.10);

Nguyễn Thị Minh Khai (tổ 1 đến tổ 16, tổ 87 đến tổ 122 của P.11; KT2, KT4 các tổ 1 đến tổ 127 của P.12; tổ 63 đến tổ 70 của P.10); Lê Thị Hồng Gấm (P.13); Lê Hoàn (P.15); Phan Chu Trinh (tổ 30 đến tổ 45, tổ 71 đến tổ 117 của P.16); Võ Thị Sáu (tổ 1 đến tổ 29, tổ 46 đến tổ 70 của P.16); Trần Quang Khải (P.17; tổ 113 đến tổ 124 của P.10).

Lớp 6:

Năm học 2012 - 2013, Q.Gò Vấp có 4 trường THCS thực hiện chương trình tăng cường tiếng Anh, đó là Trường THCS Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, Phan Tây Hồ, Nguyễn Trãi.

Ngoài ra, các trường nhận hồ sơ nhập học từ ngày 25.6 đến 6.7 theo phân tuyến sau: Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi nhận học sinh của P.3; Trường Sơn (P.4; tổ 26 đến tổ 57 của P.1); Nguyễn Văn Nghi (P.5; tổ 1 đến tổ 25 của P.1); An Nhơn (P.6; tổ 48 đến tổ 102 của P.17); Gò Vấp (P.7); Phạm Văn Chiêu (tổ 26 đến tổ 79 của P.8; tổ 1 đến tổ 107 của P.12; tổ 62 đến tổ 90 của P.14; học sinh chương trình tăng cường tiếng Anh của Trường tiểu học Lương Thế Vinh);

Quang Trung (P.10; học sinh chương trình tăng cường tiếng Anh của Trường tiểu học Lương Thế Vinh); Nguyễn Du (diện thường trú tổ 1 đến tổ 35 của P.11); Thông Tây Hội (diện thường trú tổ 36 đến tổ 122 của P.11; tổ 1 đến tổ 25 của P.8; tổ 108 đến tổ 127 của P.12); Tây Sơn (P.9; tổ 19 đến tổ 46 của P.13; tổ 9 đến tổ 61 của P.14); Nguyễn Trãi (diện tạm trú tổ 1 đến tổ 35 của P.11; tổ 1 đến tổ 8 của P.14; tổ 44 đến tổ 62 của P.15; tổ 1 đến tổ 18A; tổ 47 đến tổ 52 của P.13; học sinh chương trình tăng cường tiếng Anh của Trường tiểu học Lương Thế Vinh, Võ Thị Sáu);

Lý Tự Trọng (tổ 1 đến tổ 43 của P.15; tổ 1 đến tổ 29, tổ 46 đến tổ 70 của P.16; tổ 1 đến tổ 47 của P.17); Phan Tây Hồ (diện tạm trú của tổ 36 đến tổ 122 của P.11; tổ 30 đến tổ 45, tổ 71 đến tổ 117 của P.16; học sinh chương trình tăng cường tiếng Anh của Trường tiểu học Phan Chu Trinh).

Những học sinh học tiểu học tại quận nhưng có hộ khẩu ngoài quận được phân tuyến vào học Trường THCS Trường Sơn, An Nhơn, Tây Sơn, Lý Tự Trọng.

B.Thanh

>> “Nóng” tuyển sinh lớp 10 vào trường ngoài công lập
>> Tuyển sinh đầu cấp ở Q.3 và Q.11, TP.HCM
>> Tuyển sinh lớp 6 Trường trung học Thực hành Sài Gòn
>> Tuyển sinh các lớp đầu cấp Q.6 và Q.7 (TP.HCM)

Bình luận