Sở GD-ĐT TP.HCM có công văn gửi các trường CĐ, THPT và phòng giáo dục quận huyện, yêu cầu các đơn vị rà soát, phối hợp, thông báo đến cha mẹ học sinh xử lý tình trạng học sinh, sinh viên của đơn vị vi phạm luật giao thông.

Chỉ tính riêng trong tháng 12.2013, TP.HCM có 47 học sinh, sinh viên vi phạm luật giao thông. Sở đã công bố danh sách và đề nghị các đơn vị xử lý nghiêm khắc, hạ bậc hạnh kiểm trong học kỳ đối các học sinh - sinh viên vi phạm các lỗi: lưu thông lạng lách đánh võng, lưu thông đẩy, kéo phương tiện khác, ngược chiều, đi thành đoàn, không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định...

Minh Luân

Bình luận