Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) đã tổ chức trang trọng lễ Macchabée - lễ tri ân những người đã hiến thân thể cho sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu y khoa vào cuối tuần qua.

Được biết, thông qua trường này, đã có 103 người hiến xác và 3.700 người đăng ký hiến xác cho y học.

Như Lịch

Bình luận